Przypadek nr 1 - Korony porcelanowe na podbudowie Cyrkon

Przypadek nr 2 - Korony porcelanowe na podbudowie Cyrkon

Przypadek nr 3 - Korony pełnoceramiczne typu EMPRESS

Przypadek nr 4 - Korony porcelanowe na stopie CrCo

Przypadek nr 5 - Protetyczna rekonstrukcja zgryzu

Przypadek nr 6 - Praca protetyczno - implantologiczna

Przypadek nr 7 - Pacjent pourazowy - odbudowa protetyczna

Przypadek nr 8 - Stała odbudowa na koronach porcelanowych na bazie, AuPt

Przypadek nr 9 - Odbudowa protetyczna na implancie TioLogic

Przypadek nr 10 - Licówki ceramiczne Empress

Przypadek nr 11 - Przygotowanie za pomocą lasera Elexxion, wyrostka szczęki pod protezę całkowitą